Sønderjysk grænsekontrol bliver forlænget frem til maj

Den midlertidige danske grænsekontrol stod til at udløbe 12. november, men den forlænges nu i yderligere et halvt år frem til 12. maj 2018.

Regeringen begrunder forlængelsen af grænsekontrollen med "migrantsituationen og den alvorlige terrortrussel mod Danmark", skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi må desværre konstatere, at der fortsat er et stort pres på Europas ydre grænser. Samtidig kan vi ikke lukke øjnene for den alvorlige terrortrussel mod Danmark. Regeringen har derfor fundet det nødvendigt, at grænsekontrollen opretholdes indtil videre, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

Danmark har haft midlertidig grænsekontrol siden 4. januar 2016. Hidtil har kontrollen været begrundet i migrationsstrømmene og den manglende kontrol med EU's ydre grænser.

quote

Der er fortsat er et stort pres på Europas ydre grænser. Samtidig kan vi ikke lukke øjnene for den alvorlige terrortrussel mod Danmark. Regeringen har derfor fundet det nødvendigt, at grænsekontrollen opretholdes indtil videre.

Inger Støjberg, udlændinge- og integrationsminister, Venstre

Men EU's migrationskommissær meddelte tidligere på året, at den danske kontrol på grund af Schengen-reglerne ikke kunne forlænges efter 12. november. 

Men siden har EU-Kommissionen åbnet for, at Danmark - og andre medlemslande - kan forlænge kontrollen, hvis den begrundes i terrortruslen.

Og det er netop, hvad regeringen gør. Dermed fortsætter grænsekontrollen - nu bare med henvisning til Schengengrænsekodeksens artikel 25 og 27 i stedet for artikel 29 som tidligere. 

Men på grænsen gør det ingen forskel. Grænsekontrollen fortsætter præcis som hidtil - med politibetjente og bistand fra Forsvaret.

- Politiet vil også fremadrettet udføre kontrol ved grænsen til Tyskland for at afvise personer, der ikke opfylder betingelserne for lovlig indrejse. Rigspolitiet inddrager allerede i dag vurderinger af sikkerhedssituationen i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol, og kontrollen forventes derfor også efter 12. november 2017 overordnet at blive udført som i dag, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg i pressemeddelelsen.