TV der bevæger dig

1000 tons jord truer boliger

1000 tons våd muldjord bevæger sig med truende hast ned mod fem andelsboliger i Haderslev. Og hverken kommune eller forsikring vil hjælpe.

02:28

En støttemur er presset ned.

Her er skrænten, som er skredet på en halv uge. Og ingen ved, hvornår det stopper.

1 af 3

Og det frustrerer én af beboerne Michael From:

- Indtil videre er der ingen, som vil tage ansvar for det, som er sket.

Jordskredet er sket på jord, som tilhører andelsboligerne. Derfor afviser kommunen at gøre noget.

Spærret for lastbiler

Beboerne oplyser, at efter jordskreddet er der opdaget et brud på en kloak i vejen, som ligger højere oppe. Dette brud har kommunen i dag repareret.

- Hvis det er vores kloak, der er årsag, kan vi gøre noget, siger kommunen.

I dag har kommunen dog forbudt lastbiler at køre på vejen - af sikkerhedsmæssige grunde. Det vides ikke, om trafik kan forværre jordskredet.

Faldt 70 cm

- Det er forfærdeligt at se på, at jordskredet er på vej. Det kan koste os vores hjem det her, hvis der ikke sker noget, siger Michael From.

I fredags faldt skråningen cirka 70 cm. Siden er den skredet yderligere med næsten en meter.

Endnu har jordskredet ikke skadet selve bygningerne. Og først, hvis det sker, kan forsikringen hjælpe.

Også andelsboligforeningens forsikringsselskab, Købstædernes Forsikring, melder hus forbi.

- Deres forsikring dækker ikke jordskred. Det gør bygningsforsikringer generelt ikke. Så vi går ikke ind og fjerner jorden og forsøger at afværge det, siger skadechef Torben Bidstrup til dr.dk/p4.