3F: Vi har ingen styren-sager

3F Kongedalen eller 3F Vojens afviser at have svigtet medlemmer. De har gennemgået alle deres arbejdsskadesager siden 1995 - og der er ingen sager om styren-forgiftning mellem dem.

Flere ansatte fra LM Wind Power har til medierne udtalt, at de har anmeldt helbredsskader efter arbejde med styren til fagforeningen. Det fik 3Fs hovedkontor til at kræve en undersøgelse i afdelingerne. Den er nu lavet - og foreløbig har ingen af afdelingerne fundet sager.

Ingen sager om styren

- Vi har i perioden ført mange arbejdsskadesager for medlemmer, men de har alle drejet sig om slidskader eller ulykker, siger afdelingsformand Egon Nissen, 3F Kongedalen.

- Det er en alvorlig sag for de berørte medarbejdere, siger afdelingsformand i 3F Vojens Keld Pedersen. Samtidig er der i medierne blevet rejst tvivl om, hvorvidt vores medlemsservice har været tilstrækkelig. Igennem vores gennemgang kan vi imidlertid konstatere, at vi ikke har haft bare en enkelt sag med baggrund i en lægelig henvendelse.

Opgav de gamle...

En tidligere ansat hos 3F Kongedalen har sagt til medierne, at syge medarbejdere fra LM Wind Power kom til ham i et antal, så han til sidst måtte opgive at føre alle sagerne til ende hos Arbejdsskadestyrelsen.

3F noterer, at han efter eget udsagn opgav de gamle medarbejdere, som allerede havde fået hjerneskader. Han ville koncentrerede sig om at redde de unge ved at hjælpe dem med at finde andet arbejde.

Dybt bekymret

Afdelingsformand Egon Nissen understreger, at man ikke i arkiverne med arbejdsskadesager kan finde belæg for den tidligere medarbejders udtalelser:

- Men jeg er da dybt bekymret for, om der er syge medlemmer, som har henvendt sig uden at få tilstrækkelig hjælp.  Og vi må konstatere, at vi ikke kan finde en eneste ført medlemssag om hjerneskade efter styren i vores arkiver. Derfor som nævnt vores opfordring til, at medlemmer, som har skader efter arbejde med styren, henvender sig til os. Så vil vi gøre, hvad vi kan, for at hjælpe de pågældende bedst muligt, siger Egon Nissen. 

Svar fra Arbejdstilsynet på vej

TV SYD har gennem de seneste uger bragt adskillige historien om styren-sagen. Sagen afventer i øjeblikket bl.a. svar fra Arbejdstilsynet om, hvordan firmaet kunne fortsætte trods 35 alvorlige påbud. Det svar ventes i løbet af et par dage.