TV der bevæger dig

76 mio. kr. sundhedscenter kommer til Haderslev

Det første spadestik til et helt nyt sundhedscenter i Haderslev bliver taget 23. februar. Centret skal indeholde tilbud fra både region og kommune.

Det nye sundhedshus i Haderslev forventes at stå færdig i 2018 Foto: Bax Lindhardt

På Clausensvej 3-5 i Haderslev vil borgmester H.P. Geil og formand for Region Syddanmark, Stephanie Lose, d. 23. februar sætte byggeriet af et nyt sundhedscenter til 76 millioner kroner i gang. 

Centret er et samarbejde mellem Region Syddanmark og Haderslev Kommune, og når huset i sommeren 2018 står færdigt, vil det både rumme tilbud fra kommune og region

Sundhedscentret kommer til både at rumme gængse sundhedstilbud og tilbud med et særligt fokus på den mentale sundhed.

- Det bliver et hus med en masse spændende tilbud, og når først huset står færdigt, så håber jeg, at borgerne vil opleve en endnu større sammenhæng i sundhedstilbuddene, siger borgmester H.P. Geil i en pressemeddelelse.

Region Syddanmark ser også frem til at komme et skridt videre og glæder sig til fortsat samarbejde på tværs.

Når først huset står færdigt, så håber jeg, at borgerne vil opleve en endnu større sammenhæng i sundhedstilbuddene.

H.P. Geil, Borgmester i Haderslevs

- Det er dejligt, når vi som her, kan indgå et direkte samarbejde om et fælles sundhedscenter. Kommuner og regioner har flere snitflader, som berører mange borgeres liv og hverdag – og jo mere smidigt, vi kan gøre det samarbejde, jo bedre for både borgere og medarbejdere, siger regionsrådsformand Stephanie Lose.

Selvom sundhedscentret først står færdigt om godt et års tid, er planlægningen i fuld gang. Medarbejdere fra både kommune og region mødes i arbejdsgrupper og temadage, hvor de taler udfordringer, snitflader og arbejdsgange.

Sundhedscentret bliver på godt 5.000 kvadratmeter og vil rumme forskellige sundhedstilbud: Bl.a. lokalpsykiatri, socialpsykiatri, misbrugsbehandling samt funktioner relateret til jobcenteret.

Huset vil også have træningssale, en privat lægeklinik, jordemoderkonsultation og vagtlægefunktion. Udendørs vil der være plads til mammografibus og et mobilt tilbud for bloddonerer.