TV der bevæger dig

Ældre i Haderslev vil være selvhjulpne

De ældre borgere i Haderslev vil klare hverdagen selv. 87 procent af dem, der har fået tilbudt et rehabiliteringstilbud, har takket ja

De ældre borgere i Haderslev er glade for hjælp til selvshjælp

I Haderslev har kommunen igangsat en række rehabiliteringstilbud, der skal træne borgerne til i højere grad at kunne klare sig selv. Kommunen har gjort det for at følge Regeringens Hjemmehjælpskommission der lægger op til at borgerne i højere grad skal være selvhjulpen. Sådan at borgerne klar sig selv i længere tid og selv stå for personlig pleje og praktiske opgaver.

Et supplement til borgerne

Og det vil hjælpe sig selv i Haderslev. Af de 500 borgere, der har fået tilbudt rehabilitering, har 435 takket ja.

-Vi har vores kvalitetsstandarder på området, så det her er et supplement til de borgere, der kan se en mulighed for at træne sig op til en række færdigheder siger Markvard Hovmøller, formand for Udvalget for Ældre og Handicappede.