Borgergruppe hjælper politikere med at spare

En borgergruppe har i de seneste måneder arbejdet på at gøre driften af Haderslev Kommune mere effektiv. Det er blevet til 85 forslag.

Forslagene fra borgerne indgår en effektiviseringsproces, som byrådet har sat i gang. Målet er besparelser på 15 millioner kroner næste år, yderligere 15 millioner kroner i 2016 og 20 millioner kroner i 2017.

Forslagene fra borgergruppen berører stort set alle kommunale område fra bådepladser i lystbådehavnen, over belysningen i byrådssalen til renovation.

- Vi mener, forslagene vil bidrage til både økonomisk råderum samt vækst og udvikling i Haderslev Kommune i de næste mange år. Nu er det op til byrådet at udvælge og prioritere de mange gode idéer. Vi glæder os til at se resultatet af den politiske prioritering og implementering til gavn for borgere, virksomheder og turister i Haderslev Kommune, siger gruppen i en fælles udtalelse til byrådet.

De mange forslag skal nu vurderes økonomisk og juridisk af af direktionen i kommunen. Derefter tager politikerne fat på dem.

Et konsulentfirma havde fundet deltagerne og fastsat rammerne for drøftelserne i borgergruppen.

Borgmester H.P. Geil (V) har ikke læst forslagene endnu, men han ønsker at inddrage borgerne mere i det kommunale arbejde. Han foreslår, at kommunen får et egentligt borgerpanel, der kan komme med input til lokalpolitikerne.

Det borgerlige flertal vil nedsætte skatten over de kommende tre år. Haderslev har landsdelens højeste skatteprocent.