Det er 28 m højt - og 15.000 værd

175 år gammel eg bliver til køl på skoleskib.

Et 175 år gammelt træ blev i dag fældet i Fjelstrup Præsteskov ved Haderslev.
Træet har en facon og en størrelse, der gør det velegnet som skibs-køl.

Og det er lige, hvad det bliver.
Træet skal anvendes som ny køl på en tremastes skonnert.
Den er bygget i 1916 i Svenborg, og ejes i dag af Norsk Søfarts Museum.

Det er Norges eneste tremastede skonnert.
Skibet er karakteriseret som "verneverdigt fartøj". I dag anvendes skibet som skoleskib for 14-18 årige med sociale problemer.

Skibet er under reparation på Hvidesande Skibs og Bådbyggeri.