Det tyske mindretal mødes med Bertel Haarder

Fredag mødes indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder og Folketingets kontaktudvalg for det tyske mindretal i Haderslev med mindretallets repræsentanter.

Kontaktudvalget er et rådgivende udvalg, hvor det tyske mindretal i Sønderjylland sammen med regering og medlemmer af de i Folketinget repræsenterede partier mindst én gang årligt drøfter indenrigspolitiske emner af interesse for mindretallet.

På dagsordenen til fredagens møde står blandt andet en drøftelse af mindretallets økonomi. Mødet finder sted på på Deutsche Schule Hadersleben.