Fejrer unge talenter: 100 unge, sønderjyske musiktalenter samlet

The VERY Big Band sætter 100 unge talenter fra områdets musik- og kulturskoler til at spille sammen i et gigantisk værk.

Lørdag slog Haderslev Musikskole dørene op for talenter fra hele Sønderjylland. Orkesterstævnet The VERY Big Band satte 100 unge talenter fra områdets musik- og kulturskoler til at spille sammen i dét, de selv kalder et gigantisk værk.

Hotel Harmoniens store sal dannede ramme om arrangementet. Her mødtes de unge fra morgenstunden og arbejdede sammen hele dagen om musikken. Resultatet kunne opleves ved en offentlig koncert til eftermiddag.

De unge til arrangementet i dag var alle mellem 10 og 23 år.
De unge til arrangementet i dag var alle mellem 10 og 23 år.
Foto: Michael Nielsen, TV SYD

Stævnet er et resultat af et øget samarbejde i Trekantsområdet, der på musikskoleområdet er
kommet til at betyde, at en lang række arrangementer deles mellem musikskolerne. Udover fra trekantsamarbejdet er også elever fra de øvrige sønderjyske musikskoler inviteret.
Eleverne er i aldersgruppen 10-23 år, og er alle optaget på musikskolernes særlige talentlinjer.

Talentlinjerne tager hånd om de enkelte kommuners ambitioner på talentområdet. De skal give de unge, der udviser en særlig interesse og evner for musikken, et udvidet tilbud med længere undervisning og en række supplerende fag. Formålet er at give de unge mulighed for at prøve talentet af, og eventuelt klæde dem på til at søge optag på de forberedende kurser til musikkonservatorierne.

Haderslev Kommune er på det område netop kommet på Danmarkskortet. Udover talentlinjen har musikskolen i år igangsat et tiltage i samarbejde med Sdr. Otting Skole og Sangakademiet - Talentklasserne. Her kan talentfulde unge fra 7. klassetrin kombinere deres skolegang med musikundervisningen på talentlinjen. Tiltaget er efter model fra idrætsklasserne på samme skole, der allerede har været en succes i nogle år, og er et udtryk for kommunens høje ambition på området.

Musikken var skrevet til lejligheden af komponist Martin Folmer, der også var dagens dirigent. Værket forsøger at udfordre de unge på tværs af niveauer og aldersspredning. Værket er i fire satser, og rummer vidt forskellige stemninger - fra den mere klassiske orkesterstil, over en stor fælles improvisation, for at ende i en Balkancalypso.