TV der bevæger dig

Flot vejr til strandgudstjeneste

Arrangørerne var heldige med vejret til eftermiddagens frilluftsgudstjeneste på Kelstrup strand ved Haderslev.

02:03

Gudstjenester i det fri kan tiltrække mange mennesker som i dag her ved Kelstrup Strand.

1 af 2

Gudstjenesten er en del af et arangement ved den årlige sommerfest i Vilstrup.

Baggrunden for arrangementet er et ret specielt jubilæum. Omkring 2. verdenskrig var der bestræbelser i gang for at skaffe midler til at bygge en kirke i strandområdet.
I 1942 blev der nedsat et udvalgt til at arbejde med sagen. Det er dette udvalg, der kan fejre 70 års jubilæum. Der er i tidens løb blevet indsamlet en del penge, og for nogle af dem blev der købt den grund, hvor arrangementet afholdes. Resten af pengene administreres af Strandkirkeudvalget, som nu er blevet et fond. Sommerarrangementet finansieres af overskuddet fra midlerne. Arrangører er Strandkirkeudvalget og Vilstrup Menighedsråd og indgår som en del af sommerfesten i Vilstrup.

Ved gudstjenesten vil organist ved Vilstrup kirke Anne Thomsen, klaver, og kirkesanger Jens Morten Munk, trompet, understøtte salmesangen.

Mere kultur