Følgerne af giftigt arbejdsmiljø skal undersøges

Nu rejses politisk krav om, at de tidligere medarbejdere hos LM Wind Power i Lunderskov og Hammelev får undersøgt deres helbred, så de kan få erstatning for et giftigt arbejdsmiljø.

Berlingske afslørede i går, at talrige medarbejdere er blevet forgiftet af arbejdet med det kræftfremkaldende stof styren. Artiklen byggede på 20 vidneudsagn fra tidligere ansatte.
 
Arbejdstilsynet har givet 35 påbud til virksomheden siden 1995.

- De mennesker skal have vished. Det er helt ude i hampen, at tilsynet har givet så mange påbud, og at virksomheden alligevel fortsatte med at udføre arbejdet på den her måde, siger folketingsmedlem Torben Møller (S).

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har foreløbig bedt Arbejdstilsynet om en redegørelse for de mange påbud, herunder hvad tilsynet har gjort for at følge op på sagerne.

Gå selv til lægen

LM Wind Power opfordrer de tidligere medarbejdere til at henvende sig til deres læge og Arbejdstilsynet for at få belyst langtidsvirkningen af styrendampe.

Virksomheden vil ikke selv tage initiativ til en undersøgelse.

Virksomheden hed tidligere LM Glasfiber.

I 2009 fyrede virksomheden 1.900 ufaglærte, da størstedelen af produktionen blev flyttet til Kina.

Virksomheden fremstiller vingemøller til vindmølleindustrien.