TV der bevæger dig

Forfulgt på nettet

Stalking er et stigende problem. Flere kvinder bliver forfulgt på nettet af deres eksmænd, og den stigende synlighed på Facebook giver travlhed på kvindekrisecentrene.

07:31

Janni Nielsen fra Bække kæmpede sig for omkring syv år ud af et voldeligt forhold, men siden har hun gennemlevet et sandt mareridt.

Hendes eksmand begyndte at forfølge hende og begå psykisk chikane i et omfang, der på et tidspunkt fik Janni Nielsen til at forsøge at begå selvmord.

Mød Janni Nielsen i TV SYD Nyheder kl. 19.30

Eksmanden har ikke mindst brugt deres fælles søn som redskab til at opnå kontakt, men sms og Facebook har også været nemme måder for eksmanden at stalke på.

Og trods gentagne forsøg på at få polititilhold har politiet været passive.

Jannis situation er langt fra enkeltstående. Kvindekrisecentre overalt i Danmark oplever i denne tid en voldsom stigning i henvendelser fra kvinder, der bliver forfulgt.

Stigningen skyldes ikke mindst, at det er blevet nemt at finde og forfølge folk på sociale medier som Facebook.

Har du prøvet at blive forfulgt på Facebook eller andre sociale medier?

Del dine erfaringer med os på www.facebook.com/tvsyd.

Du kan få hjælp og rådgivning om stalking hos www.anti-stalking.dk

Vidste du at?

Stalking er en sygelig adfærd af en person, som konstant forfølger og chikanerer en anden. I 80 % af alle tilfælde er stalkeren hankøn og mere en halvdelen af gangene kender stalkeren sit offer i forvejen.

Ifølge Dansk-Anti Stalking forening kan stalkere inddeles i fem grundtyper:

Den afviste er blevet afvist af et andet menneske, som kan være en partner, kæreste, date, ven, nabo, bekendt og lignende. Denne type af stalkere kan være meget vedholdende, og stalkingforløbet kan typisk stå på i flere år. De opfatter ofte sig selv som ofre og den vedvarende chikane og forfølgelse betragter de selv som retfærdig og fremprovokeret af det reelle offer. Denne gruppe af stalkere anses for at være den største og er samtidig den gruppe, der anses for at være den potentielt mest voldelige.

Repertoiret af stalkingmetoder hos denne stalkertype er ofte meget bred og varieret, og stalkeren er helt uden indsigt i, at de vedvarende forsøg på at genetablere en kontakt til ofret er urealistisk. Stalkeren kan ikke slippe håbet om en genforening med ofret og har meget svært ved at acceptere en afvisning.

Den intimitetssøgende ønsker at etablere en intim relation med et udvalgt menneske og er typisk meget vedholdende og uanfægtet af offerets negative respons. Denne type af stalkere er ofte helt blottet for venner og intime relationer. Stalkingen kan ses som en effekt af den totale isolation, der søges kompenseret ved en fantasirelation og forfølgelse. Denne type af stalkere findes ofte i gruppen der stalker berømte personer. De kan være meget ihærdig og holde fat i forfølgelserne i flere år. Den mest anvendte stalking metode her, er kærlighedserklæringer gennem breve, gaver og blomster. Hvis denne type af stalker tyer til vold er det oftest mod en tredje part, som forsøger at komme imellem stalkeren og ofret.

Juridiske sanktioner mod stalkeren har normalt ingen effekt og vil snarer opfattes som en test på deres hengivenhed. Alvorlige personlighedsforstyrrelser og psykiske diagnoser er ikke ualmindelige hos disse stalkere.

Den inkompetente søger en partner gennem metoder, der i sig selv har en modsatrettet virkning. Denne type af stalkere udviser typisk forskellige grader af nedsatte sociale færdigheder, i særdeleshed i forhold til at kurtisere. Den inkompetente stalker opfatter sine kontaktforsøg som normale og legitime og føler sig berettiget til at være i et forhold med den udvalgte person. Stalkingmetoden er ofte meget direkte og konfronterende. Et stalkingforløb varer som regel kun i en kortere periode, men der er en tendens til, at denne stalker hurtigt finder et nyt offer. Der er altså tale om mange skiftende ofre.

Den inkompetente stalker er i bred udstrækning et normalt fungerende menneske, bortset fra de ringe sociale kompetencer, selvcentrering og et intenst behov for andre menneskers opmærksomhed. Kun i meget få tilfælde ses der mentale forstyrrelser i denne kategori af stalkere.

Den hævngerrige forfølger sit offer som en respons, på en oplevelse af krænkelse eller fornærmelse. Dermed har stalkingadfærden til sigte at hævne og retfærdiggøre dette. Denne type af stalkere drives af behovet for at skabe frygt og spolere offerets liv. Den hævngerrige stalkers offer kan være alt fra en fremme person til et helt socialt system, som bliver udvalgt på baggrund af stalkerens associationer til oplevelser af tidligere krænkelser og ydmygelser. Generelt har denne stalker en idé om at alt dårligdom i hans/hendes liv er et resultat af andre menneskers uvilje imod ham/hende.

Denne gruppe af stalkere er oftest de mest truende, men også dem der har mindst tilbøjelighed til at ty til vold og overfald. Juridiske sanktioner kan få denne type af stalker til at trække sig og stoppe forfølgelsen, hvorfor tidlig intervention kan være meget betydningsfuld for udfaldet af forløbet.

Den psykopatiske stalker er relativt sjælden. Gruppen består udelukkende af mænd og betegnes som svært psykopatiske, aggressive, dramatiske og koldblodige. Denne type af stalkere søger at opnå seksuel tilfredsstillelse og kontrol gennem telefonopkald, forfølgelse og overvågning. Mens tilfredsstillelsen vil være en indbygget del af stalkingen, vil adfærden typisk bestå i forberedelse til et forestillet seksuelt overfald. I modsætning til den hævngerrige, har stalkeren ikke til hensigt at skræmme eller advare før det fantaserede eller planlagte overfald udføres.

Disse stalkere er oftest seksuelle afvigere som ofte er kendt af myndighederne som seksualforbrydere og anses, sammen med den afviste, for potentielt at være de farligste stalkere med størst tilbøjelighed til at overfalde deres offer.

Kilde: Mullen, P.E., Pathé, M. & Purcell, R. (2000): Stalkers and Their Victims. Cambridge University Press