TV der bevæger dig

Forslag: Nedlæg katolske kirker i Tønder og Haderslev

De katolske kirker i Haderslev og Tønder risikerer at blive lukket og måske solgt. Den katolske kirke i Danmark lægger op til en omfattende strukturændring, som vil føre til lukning af otte katolske kirker, skriver Kristiligt Dagblad.

Antallet af danske katolikker har i nyere tid ikke været større. I alt er der nu 41.000 registrerede katolikker mod 26.800 i 1965. Alligevel lægger kirken omfattende strukturændring, som vil føre til lukning af otte kirker, mens en række menigheder lægges sammen i større såkaldte pastoralenheder.

Det sker som en konsekvens af udbredt mangel på præster og store økonomiske udfordringer, siger generalvikar Niels Engelbrecht til Kristeligt Dagblad.

- Vi har længe haft brug for at reformere vores struktur. Derfor laver vi nu en helhedsløsning, hvor vi ønsker at samle vores kræfter på færre steder. De nye større enheder vil give os bedre mulighed for at sikre god kirkelig betjening og et passende aktivitets-niveau i de enkelte menigheder, siger han.

Forslaget lægger op til, at menigheder med færre end 300 medlemmer nedlægges. Det vil føre til lukning og frasalg af kirkerne i Tønder, Haderslev, Grenå, Thisted, Assens, Nyborg, Kalundborg og Vordingborg.