Graver vej til laksen

Første grabfuld blev taget til et stort naturprojekt i Gram. Der skal skabes et helt nyt å-løb ved Gram Slotssø - og om få år vil laksen forhåbentlig springe her.

Naturstyrelsen, Haderslev Kommune og Gram Slot står bag projektet.

Naturstyrelsen er bygherre på den del, der handler om at lave et nyt vandløb rundt om slotssøen. Der skal etableres ca. 1 kilometer helt nyt å-løb, og med årene vil det forhåbentlig betyde, at laksen vil vandre fra Vadehavet og helt op i åen ved Gram.

Projektet omfatter også, at slotssøen skal renses op, så den får et frit vandspejl igen. Den sdel sørger Haderslev kommune for.

Unikt projekt

- Det er et helt unikt projekt, hvor vi sammen med Naturstyrelsen og slotsejeren med nænsom hånd genskaber slotssøen og etablerer et nyt å-løb, siger formand for Udvalget for Plan og Miljø, H.P. Geil (V). Vi får noget af det bedste fiskevand i Danmark, og det bliver en gevinst for både turisme, lystfiskere, naturelskere og borgere i Gram.

- Vi har fra statens side investeret ca. 20 millioner kroner for at fiskene kan vandre frit fra Vadehavet til op forbi Gram, siger skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen. Vi har fjernet spærringer og genoprettet naturen over en 35 km lang strækning i Ribe å, der oveni købet også munder ud i en helt nyrenoveret sø ved Gram slot. Det er en kæmpeinvestering i fiskenes forhold, som får en meget flot afslutning i Gram.

35.000 kubikmeter sand

Der skal fjernes 35.000 kubikmeter sand fra søen. Sidste gang slotssøen blev renset op var i begyndelsen af 1990?erne.

Projektet ventes at være færdigt til foråret.