TV der bevæger dig

Haderslev Havn bliver mere sikker

Der er sket to drukne-ulykker, efter at havnen i Haderslev er ændret fra en industrihavn til et mere åbent område med flere aktiviteter. Nu øges sikkerheden.

Der kommer endnu mere aktivitet på havnen i Haderslev, når først VUC står færdig - og bl.a. derfor øges sikkerheden nu.

Der bliver der blandt andet sat flere redningsstier og nye gribekæder op. Arbejdet er sat i gang, og den øgede sikkerhed vil både være til gavn for områdets beboere og dem, der ellers har deres daglige gang på havnen.

Havnen i Haderslev har forandret sig i de sidste par år. Fra at være en industrihavn, er den nu et sted, hvor mange færdes enten for at arbejde, bo eller opholde sig.

- Havnen har været igennem en rigtig positiv udvikling og er i dag et populært sted for mange, også folk der normalvis ikke er vant til at opholde sig i nærheden af vand. Vi har derfor et ønske om at gøre havnen til et endnu mere sikkert sted at være, siger borgmester Jens Christian Gjesing.

Der har været to drukneulykker i havnen inden for den seneste tid, og Haderslev Kommune har derfor gennemgået de eksisterende sikkerhedsforanstaltninger og set på, hvad der kan være med til at højne sikkerheden på især nordsiden af Haderslev Havn.

Borgmesteren har med opbakning fra blandt andet viceborgmester H.P. Geil taget beslutning om at bruge pengene.

?Arbejdet med at bestille ekstra redningskranse og redningsstier hjem er allerede sat i gang, og jeg forventer, at vi får tingene gjort færdige ret hurtigt?, siger Jens Christian Gjesing.

 

Sådan sikres havneområdet i Haderslev:


Sikringen af nordsiden af havnen sker ved, at man følger et koncept fra Foreningen af Lystbådehavne i Danmark. Dette skal blandt andet ske ved:
- Synliggørelse af redningsstiger og trapper
- Etablering af redningsposter med cirka 75 meters mellemrum
- Gribekæde langs vankanten i havnens ?sidekanaler?
- Dialog med havnens søsportsklubber om havnesikkerheden
- Afvikling af ?åbne førstehjælpsarrangementer? for havnens brugere, beboere og andre interesserede.
Den yderligere sikring af havnen koster cirka 130.000 kroner.
Mest sete på tvsyd.dk