TV der bevæger dig

Haderslev Kommune skal spare millioner: Disse områder kan blive ramt

Mange bække små og nogle store lunser. Sådan kan man beskrive udkastet til et sparekatalog på i alt 60 millioner kroner i Haderslev Kommune.

Der kan spares 1,5 millioner kroner i Haderslev Kommune ved kortere åbningstid for borgerhenvendelser.

Haderslev Kommune har mandag inviteret sine borgere til informationsmøde om udfordringerne i næste års budget.

Og der er tale om store udfordringer:

Som det ser ud nu, vil Haderslev Kommune mangle 32 millioner kroner i slutningen af 2020 og 77 millioner kroner i 2022, hvis ikke økonomien bliver rettet ind.

Derfor er samtlige forvaltninger blevet bedt om at udarbejde et såkaldt handlekatalog - altså en oversigt over mulige besparelser for i alt 60 millioner kroner.

Budgettet skal vedtages inden den 8. oktober.

Her er fire eksempler på mulige besparelser fra det omfattende handlekatalog.

Kortere åbningstid for borgerbetjening: 1,5 millioner kroner

Det vil være muligt at reducere medarbejdernes tidsforbrug på borgerbetjening. I dag har hele Arbejdsmarked Haderslev (Jobcenter og YdelsesCenter) følgende åbningstider: Mandag – onsdag klokken 09 til 15. Torsdag klokken 9 til 17.00 og fredag klokken 9 til 13.

Alternativet er nedsat telefontid til 9 til 12 hver dag og indføre en ugentlig lukkedag, eksempelvis hver onsdag.

Genindførelse af byggesagsgebyr: 2 millioner kroner 

Gebyret blev afskaffet fra 2018, og en en genindførelse af byggesagsgebyr kan indbringe cirka 2 millioner kroner årligt fra 2020.

Beskyttede værksteder: 3,8 millioner kroner

Haderslev Kommune har syv beskyttede værksteder, der i dag er åbne mandag til fredag. Reduktionen foreslås iværksat ved at Beskyttet Beskæftigelse holder lukket fredag. Dermed kan borgere maksimalt visiteres til 4 dage om ugen. Det udløser ud over besparelse på løn også en mindre udgift til taxatransport, da der kun køres fire dage. 

Udskydelse af kunstgræsbane: 3,6 millioner kroner

Etableringen af en kunstgræsbane i sydbyen foreslås udskudt til år 2021. 

Læs også Kommunekassen er presset: Inviterer borgere til informationsmøde

Borgermødet om budgettet i aften finder sted i Kulturhus Harmonien fra klokken 19 til 21.

Læs også Flygtningetilbud i fare: - En rigtig øv-følelse

Mest sete på tvsyd.dk