TV der bevæger dig

Her har sommervejret været for godt

Man skulle tro at sol og varme ville vække jubel, hos dem der producerer solenergi. Men der er ikke uhæmmet begejstring.

01:59

Solfangerne her har været på overarbejde i år.

1 af 2

Lars Damkjær, driftsleder hos Gram Fjernvarme, er alt i alt tilfreds med sommeren. Men den har været så god, at der er blevet produceret mere solvarme, end kunderne har kunnet nå at bruge.

Meget af den solvarme der er blevet gemt, har han derfor måtte lukke ud igen, da der ikke var oplagringsplads nok.

-Det er ærgerligt at vi må lukke varme ud, som ellers kunne komme borgerne til gode, siger Lars Damkjær.

Nu er byggeriet til et større depot så gået i gang. Så næste år håber Lars Damkjær, at al solenergien kan bruges.

 

Om Gram Fjernvarmes solfangeranlæg:

Solfangerne opfanger solens stråler og gemmer solvarmen. Varmen
bliver brugt til at sende varmt vand ud til borgerne.

8 % af den producerede solvarme har i år måtte lukkes ud af
solvarmebeholderne, da der ikke var plads til den nye solvarme.

Gram Fjernvarme er lige nu ved at udbygge, så samme problem ikke
opstår næste år. Det betyder samtidig at forbrugerne vil komme til at
spare omkring 15 % næste år. Det gør de, fordi solvarme er billigere end
naturgas, som ellers ville blive brugt.