Højesteret: Uddeling af "asylspray" var ikke racisme

Tre mænd overtrådte ikke den såkaldte racismeparagraf, da de i 2016 delte spraydåser med politisk budskab ud.

De blev dømt i byretten, og de blev dømt i landsretten. Men i Højesteret er tre mænd blevet frifundet for at have gjort sig skyldige i racisme, da de i 2016 gik på gaden og blandt andet uddelte spraydåser med mærkatet "asylspray" påsat.

Højesteret har afgjort sagen onsdag, og selv om Højesteret er enig i, at ytringerne "var udtryk for forhånelse eller nedværdigelse", var der ikke tale om en overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b om forhånende omtale af forskellige grupper - også kaldet racismeparagraffen.

Derfor er de tre mænd blevet frifundet.

I både byretten og landsretten blev mændene dømt for racisme. Dommerne i sagen ved Højesteret var dog stærkt splittede. To ud af fem dommere stemte for at dømme de tre mænd for racisme, mens de sidste tre stemte for frifindelse. Da flertallet vinder, bliver mændene altså frifundet.

Kernen i, hvorvidt de tre mænd kunne dømmes for racisme, ligger i paragraffens ordlyd (se faktaboks nederst).

For at blive dømt efter racismeparagraffen skal en gruppe forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering.

Men ifølge dommen var ytringerne på spraydåserne eller pamfletterne rettet mod persongruppen "ikke-vestlige migranter" og "asylansøgere", og disse grupper er ikke afgrænset af en bestemt race, hudfarve eller lignende.

Partistifter ankede ikke dom 

Det var som del af det indvandrerkritiske Danskernes Parti, at mændene i 2016 delte spray ud på gaden i Haderslev til tilfældige forbipasserende.

De tre delte sprayen ud sammen med Daniel Stokholm, stifteren af Danskernes Parti.

Han blev ligesom de andre idømt 15 dagbøder á 500 kroner i byretten. Daniel Stokholm blev desuden idømt 30 dages betinget fængsel, som altså i udgangspunktet ikke skal afsones, og han ankede ikke dommen.

I en time delte Stokholm og de andre hårlak ud med politiske budskaber og fortalte, at partiet mente, at migranter skabte sikkerhedsproblemer i Danmark, og at de burde udvises. Desuden ville de have lovliggjort peberspray.

- Vil du være tryg uden spray? Migranterne, der er kommet til Danmark under dække af at være "flygtninge", har forulempet danske piger og skabt utryghed, stod der på klistermærker sat på de mange sprayer.

Straffelovens § 266 b - racismeparagraffen