Jobcenter skal lære bedre kommunikation

De ansatte på jobcentret i Haderslev skal blive bedre til at tale med de borgere, som de er i kontakt med. Initiativet kommer, fordi der har været mange klager fra sygemeldte borgere.

Selvom kommunens egen undersøgelse viser, at de fleste af de afgørelser som bliver truffet følger den gældende lovgivning, så får klagesagerne nu politikerne til at sætte gang i en proces, der skal få personalet til at komme i bedre dialog med borgerne.

Gennem længere tid har der været debat i kommunen, fordi sygemeldte borgere ikke føler sig godt behandlet af kommunen.

En gruppe syge borgere har dannet en gruppe i protest mod kommunens håndtering af deres sager og personalet har følt sig svigtet og presset.

Beskæftigelses og Integrationsudvalget har besluttet, at der nu skal være kvartalsvis opfølgning på klagesagerne og de ankeafgørelser der følger.

-Vi vil have undersøgt de sproglige udfordringer, når en medarbejder sender breve ud til borgerne. Det er vigtigt, at jobcentret henvender sig i et forståeligt sprog, siger formand for udvalget, Jesper Andreasen