Jyder er indvandret til Sønderjylland

Den oprindelige befolkning i den sydlige del af Sønderjylland var ikke jyder, men anglere fra Sydslesvig. Det var sandsynligvis anglerne, der ofrede Nydambåden i Nydam Mose ved Øster Sottrup otte kilometer vest for Sønderborg.

De omfattende arkæologiske udgravninger i forbindelse med byggeriet af en motorvej mellem Kliplev og Sønderborg har kastet et nyt lys på tiden fra 50 år før og 525 år efter Kristi fødsel.
 
Arkæologerne har omkring Nydam Mose fundet gårde og landsbyer, der ligner anglernes byggestil fra Sydslesvig. Efter datidens forhold var området tæt befolket.

Tilsyneladende trængte anglerne nordpå omkring Kristi fødsel. De lavede offerpladser i Nydam og Thorsbjerg ved Slien i Sydslesvig, opførte Olgerdiget nær Tinglev og ringborge i Vadehavnsområdet.
 
- Det tyder på, at der var en stærk kongemagt, som regerede fra Lillebælt til Vadehavet. Den sikrede befolkningen beskyttelse mod ydre fjender, siger museumsinspektør Per Ethelberg, Museum Sønderjylland i Haderslev. Han mangler dog stadig de sidste analyser af fundene, før han endeligt tør fastslå, at der ikke var jyder i det sydlige Jylland.

Per Ethelberg regner med, at man omkring Kristi fødsel skulle et godt stykke nord for Kongeåen for at finde rigtige jyder.

Nydambåden

Anglere contra jyder i jernalderen trækker tråde op til de nationale fejder i nutiden.

Nydambåden fra 320 efter Kristi blev ofret som krigsbytte i Nydam Mose, og i dag er den udstillet i Tyskland, nemlig på Gottorp Slot i Slesvig. Dermed er båden kommet hjem til anglernes oprindelige land.

Den tre tons, 23 meter lande og 3,5 meter brede båd var en forløber for vikingeskibene.