Klar til at slå den sidste tappenstreg

Slesvigske Musikkorps i Haderslev er et af tre korps, som måske bliver fældet af forsvarets sparekniv. Danmarks Radio oplyser, at Forsvaret kan spare 30 millioner på underholdnings-kontoen.

Musikkorpsene er det eneste kulturelle islæt i forsvaret. De har en lang tradition og historie bag sig, men i disse sparetider er intet helligt. Forsvaret overvejer alvorligt at slå den sidste tappenstreg, og Livgardens musikkorps vil så være det eneste, der er tilbage.

Lang historie

Slesvigske Musikkorps hører formelt hjemme hos Telegrafregimentet i Fredericia, men bor på Haderslev Kaserne, som i øvrigt også har stået på listen over mulige besparelser.

Musikkorpset blev oprettet i 1778 sammen med Slesvigske Fodregiment. Det gjorde tjeneste ved Prins Frederik af Hessens Hof på Gottorp Slot. Efter krigen i 1864 var musikkorpset i flere år stationeret på Kronborg. Efter genforeningen i 1920 blev musikkorpset hjemmehørende i Sønderborg og nu altså Haderslev. Korpset har en dirigent og 16 musikere.

Forsvaret overvejer også at nedlægge Prinsens Musikkorps, der hører til Jydske Dragonregiment i Holstebro. Prinsens Musikkorps begyndte helt tilbage i midten af 1600-tallet med trommer, pauker, signalhorn og nogle skalmejer, som var et træblæser-instrument med kraftige snerrende toner.

Den tyrkiske musik

I midten af 1700-tallet kom der flere træblæser-instrumenter som fagot, klarinet og sågar valdhorn. Men træblæsere lyder ikke af ret meget i fri luft, og derfor begyndte orkestret at spille noget i retning af janitshar-musikken, der dengang kom fra Tyrkiet.

Janitsharerne brugte piccolofløjter, trompeter, triangel, bjælder, klokker, bækken og store og små trommer. Musikerne havde nærmest lov til at spille,som det passede dem, blot de fulgte melodien.

Det tyrkiske militær har stadig janitshar-musikere, som optræder ved større militære arrangementer, og det er populært blandt publikum.

Omkring 1800 blev den harmoniske musik indført i forsvaret, så
korpsene kunne optræde med "rigtig" musik. 

Skibs-musikere

Søværnets Tambourkorps er det tredje, der er på spare-listen. Det har rødder helt tilbage i 1700-tallet, da musikerne blev brugt på skibe til at markere, at en officer kom eller gik fra borde.

Tambourkorpset i den nuværende form er fra 1963. Det har 23 musikere, enten fastansatte eller værnepligtige.