Kommune giver Forsvaret påbud om at undersøge PFAS-forurening

Grundvandet under Flyvestation Skrydstrup er forurenet med PFAS. Nu skal det undersøges grundigt, hvor slemt det står til.

Grundvandet under Flyvestation Skrydstrup er forurenet med PFAS. Det er skum fra brandøvelsespladsen på flyvestationen, der har skabt forureningen. 

Nu giver Haderslev Kommune Forsvaret påbud om at undersøge en del af forureningen, så man senere kan give et påbud om at oprense den.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Brandskum 

Haderslev Kommunes undersøgelsespåbud gælder forurening fra den nyeste brandøvelsesplads på flyvestationen, der har været i drift i perioden 1988-2020, hvor det er Haderslev Kommunes vurdering, at størstedelen af forureningen er sket efter 1992. 

- Grundvandet under Flyvestation Skrydstrup bruges ikke til drikkevand. For at undgå at PFAS-forureningen breder sig forbereder vi os nu på at give Forsvaret et påbud om at oprense PFAS-forureningen fra den nyeste brandøvelsesplads, siger Karin Storkholm, der er leder af Haderslev Kommunes miljøafdeling.

Haderslev Kommune fik i efteråret 2021 kritik fra flere partier i Folketinget. De mente, at kommunen svigtede i forhold til at føre miljøtilsyn med Flyvestation Skrydstrup.

Et kendt problem

Siden 2016 har Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse årligt undersøgt, hvordan forureninger fra brandskum med giftstoffet har spredt sig til åer, bække, grundvand og naturen.

Styrelsen har selv vurderet, at forureningen ved Flyvestation Skrydstrup kan komme til at true drikkevandet efter fund af forhøjede koncentrationer af PFAS i grundvandet ved brandøvelsespladsen.  

Lang frist

Fristen for kortlægning af forureningen er 1. juni 2023, og frist for forslag til oprensningsmuligheder er 1. oktober 2023, hvorefter Haderslev Kommune vil vurdere omfanget af et oprensningspåbud.

PFAS