Kommune: Ikke røgslør, men en fejl

Borgere ved Gram er vrede: De mener, at Haderslev Kommune har forsøgt at føre dem bag lyset i en sag om en tilsyneladende uskyldig landskabsændring.

Det er ikke røgslør, men en fejl, siger politiker.

TV SYD har besøgt området ved Gram, hvor Haderslev kommune vil ændre status for et areal fra "værdifuldt" til almindelig natur.

Men borgerne har fundet ud af, at det område, som det drejer sig om, præcist passer med det område, hvor kommunen vil tillade, at der opstilles 31 kæmpe-vindmøller.

Men vindmøller er ikke nævnt med ét ord i det materiale, som kommunen har sendt til høring.

I TV SYD kl. 19.30 var både det nyvalgte folketingsmedlem(og byrådsmedlem) Peter Kofod Poulsen, Dansk Folkeparti, og udvalgsformand Benny Bonde, Liberal Alliance, Haderslev, enige om, at det er en ommer.

- Jeg skal beklage, at der ikke er kommet information ud om det, sagde Benny Bonde.

Hvorfor er det ikke blevet informeret?

- Jeg tænker, at nogle har ikke ønsket at sige det? Jeg vil straks efter sommerferien spørge min forvaltning, hvordan dette er gået til?

Handler det om vindmøller?

Det er helt klart. Alle kan se, at det handler om vindmøller. Det behøver man ikke have siddet i en kommission for at vide. Det drejer sig om vindmøller, det burde man have sagt.

- Der er blevet lagt op til, at det skal skjules igennem. Jeg vil bare sige, at det bliver ikke skjult. Det bliver det ikke under min ledelse. Det bliver lagt åbent frem.

- Jeg er imod disse vindmøller, så folk kan regne med, at det ikke er noget, der bliver smuglet igennem, sluttede Benny Bonde.

I indslaget blev det også kritiseret, at forslaget er sendt til høring i sommerferien. Sidste frist for indsigelser er midt i august.