Kræver folkeafstemning om moske-planer

Dansk Folkeparti i Haderslev kræver nu en vejledende folkeafstemning om byrådets tilladelse til at bygge en minaret og kuppel på Islamisk Forenings bedehus.

Forslaget kommer fra byrådsmedlem Peter Kofod Poulsen (DF). Dansk Folkeparti har fire af de 31 mandater i byrådet, men indgår i den borgerlige gruppe, som har valgt bormester H.P. Geil (V).

Peter Kofod Poulsen er stærkt utilfreds med, at borgmesteren har fremstillet sagen, som om et enigt byråd står bag beslutningen om at imødekomme Islamisk Forening.

- Vi har alene stemt om, at der ikke skal dispenseres for kommuneplanens bestemmelse om, at der ikke må bygges højere end 12 meter i det industriområde, hvor det muslimske bedehus ligger. Det vil sige, at højden på det planlagte bedetårn skal reduceres fra 19 til 12 meter, siger Peter Kofod Poulsen.

Han peger på, at byggeriet kun kan forhindres, hvis byrådet laver en lokalplan, som direkte forbyder en moske i området.

- For os er det helt naturligt, at man spørger vælgerne om en så vigtig og principiel sag. Der hersker en række myter om byrådsmødet tirsdag. Én af dem er, at byrådet skulle have godkendt en moske. Det er lodret forkert, fastslår Peter Kofod Poulsen.

Har ikke skiftet holdning

Dansk Folkeparti ønsker at få opbakning fra vælgerne ved en folkeafstemning for at få byrådet til at forhindre byggeriet af en minaret og kuppel på den tidligere lagerbygning, som Islamisk Forening har købt til bedehus.

- Vi mener det samme i dag, som vi gjorde før, under og efter valgkampen. Nemlig at der ikke skal være stormoskeer i Danmark støttet af fonde i Mellemøsten, siger Peter Kofod Poulsen.

Islamisk Forening kan ikke bekræfte, at foreningen får støtte fra udlandet til byggeriet. Et tidligere tilsagn fra en forening i Kuwait hænger foreløbig i en tynd tråd, fordi det kom fra en person, som er død.

Kommunale folkeafstemninger er i Danmark ikke hjemlet i Grundloven eller nogen anden lov og kan derfor kun være vejledende.

Op til kommunesammenlægningen i 2007 blev der holdt en række kommunale folkeafstemninger om kommunegrænser.

Forslaget om en folkeafstemning i Haderslev skal behandles på det kommende byrådsmøde.