Landbruget vinder principsag over Haderslev Kommune

Det var ikke i orden,at pålægge en landmand at etablere et forsinkelsesbassin til 700.000 kroner. Det fastslår Vestre Landsret i en dom.

I forbindelse med en større udvidelse af Avlscenter Eskegaard, krævende kommunen, at udledningen af tagvand fra ejendommen skulle ske via et forsinkelsesbassin med vandspejl og plantevækst. Det skriver Landbrug og Fødevarer i en pressemeddelelse.

Kravet blev stillet, selv om kommunen ikke havde foretaget en konkret vurdering af, om der ville være et forureningsproblem på grund af udledningen af tagvandet. En uvildig skønserklæring fastslog under retssagen, at udledning via dræn var fuldt ud forsvarligt.

Alligevel gav Retten i Sønderborg kommunen ret i, at landmanden skulle investere i det dyre bassin, som vandet kunne blive udledt i. Landbrug & Fødevarer førte sagen videre til landsretten, der nu fastlår, at kommunens krav er ugyldigt. Avlscenter Eskegård slipper således for at investere i forsinkelsesbassinet.

Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen, glæder sig over afgørelsen fra Vestre Landsret.

-Med denne dom forventer vi, at det nu er slut med, at kommuner fristes til at stiller krav om dyre forsinkelsesbassiner uden miljømæssig grund, siger Lone Andersen, der også er formand udvalget, der kører Landbrug & Fødevarers principsager.