Landsdelens dyreste kommune sættes på skatte-nedtrapning

Det borgerlige flertal i Haderslev byråd vil nu sætte kommunen på skatte-nedtrapning. Kommunen har landsdelens højeste skatteprocent, nemlig 26,5.

Til sammenligning ligger Vejle i bunden med en skatteprocent på 23,4.

Fra 1. januar skal indkomstskatten i Haderslev nedtrappes med 0,2 procent og yderligere 0,2 procent hvert år i de følgende tre år.

Socialdemokraterne og Enhedslisten går mod flertallet i økonomiudvalget, der har tilrettelagt kommunens økonomiske politik. De to partier mener, at skattelettelsen vil give uoverskuelige reduktioner i drift og anlæg allerede i 2015.

Det borgerlige flertal mener, at pengene til skattelettelsen kan hentes med effektiviseringer, så serviceydelserne til borgerne ikke bliver ringere.

De kommunale nøgletal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at Haderslev kan hente en del på en mere effektiv drift. I Vejle med den lave skat er bruttoudgiften pr. indbygger på 74.016 kroner. I Haderslev skal der 78.683 kroner i gennemsnit til at betjene en indbygger.