Landsdelens mest hullede vej

Aastrup Alle fra Fjelstrupvej til Over Åstrup ved Haderslev hører til landsdelens mest hullede veje. Og det siger ikke så lidt, da stort set alle veje har huller efter en streng vinter.

Birgitte Jørgensen Nielsen beskriver Aastrup Alle sådan:

- Vejen er så hullet, at man ikke kan køre udenom et eneste hul mere.

Haderslev Kommune vurderede forrige års skader på vejene til over 20 millioner kroner efter optælling af 28.000 huller på 1.400 kilometer asfaltveje.

Eget ansvar

Kommunen regner med, at det er ligeså slemt i år.

Den samlede regning til staten og kommunerne løbet op i milliarder af kroner.

Mange kommuner, blandt andet Haderslev, har opfordret bilister og lokale borgere om at indberette huller i vejene, så de kan få et overblik over, hvor der skal sættes ind med at lappe hullerne.

Bilisterne kan ikke drage vejmyndighederne til ansvar for huller i vejene, hvis der sker skade på deres køretøj. De har pligt til at afpasse hastigheden efter forholdene.