TV der bevæger dig

Lille fisk - stor opmærksomhed

Den truede og sjældne laksefisk snæblen får nu hjælp i Gram å.

Nu går entreprenøren i gang med anlægsarbejdet ved Fole Dambrug i Gram å, hvor der skal graves et nyt slyng på åen og fjernes et stemmeværk.

Dermed får snæblen fri adgang til gydepladser længere oppe op i åen. Men også alle andre fisk og dyr i og ved åen vil få glæde af, at opstemningen ved dambruget fjernes.