TV der bevæger dig

Marianne Christiansen bliver ny biskop

Bispevalget i Haderslev Stift er nu afgjort: Ny biskop bliver Marianne Christiansen.

03:46

1 af 2

Der blev afgivet 1.200 stemmer.

Marianne Christiansen fik 691 stemmer.

Hendes modkandidat Peter Hedegaard fik 460 stemmer

Der var 41 blanke stemmer og otte ugyldige.

Marianne Christiansen er i øjeblikket sognepræst i Løgumkloster.

Haderslev Stift har 457.000 indbyggere.

Stiftet dækker fra den dansk-tyske landegrænse til lige syd for Horsens med Gram som det vestligste punkt.

Haderslev Stift omfatter 205 præster, og selve stiftet har 14 ansatte.

Biskoppen fører tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg og er ansvarlig for indstilling om oprettelse eller nedlæggelse af præste- og provstestillinger. Desuden er hun stiftets øverste myndighed i trosspørgsmål.

Biskoppen fungerer også som en ankeinstans. Det kan for eksempel være i sager om medlemskab af folkekirken eller i tvivlsspørgsmål om kirkens brug.

Se mere i TV SYD Nyheder kl. 19.30.