TV der bevæger dig

Marker oversvømmes i Haderslev

94 hektar drænet jord i Haderslev Kommune oversvømmes. De nye vådområder skal nedsætte udledningen af kvælstof til Lillebælt.

Sillerup Bæk efter ekstremt regnvejr i 2011. Sådan kunne bækken komme til at se ud efter etableringen af et vådområde. (Foto: Haderslev Kommune).

Kommunen er i gang med at udpege arealerne. I Fjelstrup bliver 20 hektar til vådområder.

- Det er vigtigt, at vi får etableret de her vådområder. Ikke kun fordi det er et krav fra staten, men også fordi vi med projekterne forbedrer vores kystområder til glæde for både natur, miljø og mennesker, siger H.P. Geil (V), der er formand for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune.

Kommunens medarbejdere har haft den første dialog med ejerne af de jorde omkring Åstrup Bæk, Lunding Bæk og Ørby Grøft, der kan genoprettes som vådområder.

Næste skridt i processen er en mere konkret projektbeskrivelse, som kommunen forventer at have klar til efteråret. Når den ligger klar og hvis ejerne stadig er med på idéen, kan kommunen søge de nødvendige midler hos Naturstyrelsen.

Fuld erstatning

Jordejerne får fuld erstatning for den jord, de skal opgive at dyrke.

Vådområder fremkommer naturligt, når man stopper den kunstige dræning af marker og enge. Dræningen er typisk etableret gennem det sidste århundrede for bedre at kunne dyrke jorden. Jordens naturlige evne til at fjerne kvælstof forringes ved dræning.

Når et område står under vand frigives kvælstof til luften i stedet for at blive udledt til for eksempel Haderslev Fjord eller Lillebælt. Det belaster miljøet væsentligt mindre, blandt andet fordi man mindsker mængden af alger i vandet til gavn for både de badende samt plante- og dyrelivet.