Massiv elevvækst udfordrer tyske skoler i Sønderjylland - mener reklame er årsagen

På Den Tyske Skole i Haderslev har man på bare seks måneder taget imod 40 nye elever. De mange nytilkomne skaber pladsproblemer, og skolen har derfor valgt at lukke for elevtilgangen.

Allerede ved årsskiftet begyndte der så småt at komme flere nye elever til Den Tyske Skole i Haderslev. Men nu tøver skoleinspektør, Heike Henn-Winkels, ikke med at kalde forårets elevtilvækst for en bølge, der er kommet bag på personalet.

På blot et halvt år er skolen gået fra et elevtal på 180 til nu 220 elever. Og selvom interessen er positiv, har det også givet skolen nogle udfordringer, fortæller inspektøren.

- Vi havde et fint konferencerum, som vi har måttet opgive for at lave klasseværelse, så nu har vi kun et lille lærerværelse for vores personale. Det betyder, at vi er nødt til at tage meget mere hensyn til hinanden nu. Det er ikke altid så nemt, siger Heike Henn-Winkels.

Også på den tyske skole i Aabenraa har de oplevet en ekstraordinær tilgang af elever. Da skoleåret begyndte for et år siden, havde skolen 180 elever - i dag ligger elevtallet på 230. De fleste nye elever er også her kommet til i løbet af det seneste halve år. Langt størstedelen er tilflyttere fra Tyskland, og det giver især nogle sproglige udfordringer.

- Normalt har vi en eller to grupper på skolen, hvor børnene modtager ekstraundervisning i dansk, fordi tysk er deres primærsprog. Men i år er vi nødt til at lave flere. For sproget er en udfordring for eleverne, da vores skolebøger fra 5. klasse for eksempel kun er på dansk, siger skolens rektor Catarina Bartling.

Om skolerne

De to skoler er blandt de 13 skoler, der drives af det tyske mindretal i Sønderjylland via mindretallets skoleforening Deutscher Schul- und Sprachverein (DSSV). 

Skolerne underviser efter DSSVs læreplaner, som er baseret på folkeskolens Fælles Mål og læreplanerne for skolerne i Schleswig-Holstein.

Loft nået

Begge skoler mener, at elevtilgangen skyldes de reklamefremstød, som flere sønderjyske kommuner har haft syd for grænsen for at få flere tyske familier til at flytte til landsdelen. Skolerne er som udgangspunkt glade for de mange nye elever, men i Haderslev har de alligevel måttet trække en streg i sandet.

- Vi har simpelthen sagt nej til flere elever for nuværende, siger skoleinspektør  Heike Henn-Winkels. 

- Vi har nået vores loft. Vi kan ikke optage flere nye elever.

De 13 tyske skoler i Sønderjylland under DSSV har tilsammen oplevet en tilgang på cirka 200 elever.