TV der bevæger dig

For megen PCB på tre skoler

Haderslev Kommune kender problemet og er i gang med at finde en løsning.

00:39

Skolen ved Stadion - en af de tre skoler i Haderslev Kommune, hvor niveauet af PCB er for højt.

1 af 2

PCB er en miljøgift, der blev brugt i byggeriet i Danmark fra 1950´erne og frem til 1977. Haderslev Kommune har gennemgået de kommunale bygninger, og det har vist sig, at tre af kommunens skoler har for høje niveauer af PCB i luften. Haderslev Kommune oplyser i en pressemeddelelse, at de tre skoler er Lagoniskolen, Fællesskolen Bevtoft-Over Jerstal, samt Skolen ved Stadion.

Løsning inden to år

Niveauet for PCB på skolerne er i den lave ende i forhold til Sundhedsstyrelsens risikovurderinger og anbefalinger.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at en varig løsning på problemet bliver fundet inden to år. Indtil da er det vigtigt med øget udluftning og ventilation samt øget oprydning og rengøring.

På baggrund af målingerne er skolerne nu i fuld gang med at afhjælpe problemerne, Vi tager problemerne med PCB meget alvorligt, men heldigvis har der ikke været nogen alvorlig sundhedsrisiko på de tre skoler, siger stabschef i Børn og Familieservice Thomas Vestergaard Andersen.

Alle er informeret

En varig løsning på problemerne på de tre skoler i kommunen kræver flere undersøgelser, som det rådgivende ingeniørfirma Rambøll er i gang med. Derefter bliver der lavet en plan for en permanent løsning af problemerne med PCB.

Personale, forældre og elever på de berørte skoler er blevet informeret om problemerne.

PCB er et giftstof. Fødevarer er vores største kilde til PCB i kroppen for befolkningen som helhed. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien i perioden 1950-1977, indtil man fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i vores omgivelser. PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt til PCB-holdige materialer.

Alle landets kommuner er i øjeblikket i gang med at kortlægge udbredelsen af PCB i kommunale bygninger. Der er kun fundet problematiske PCB-niveauer i luften i tre kommunale bygninger i Haderslev, nemlig de tre skoler.

Alle er informeret

En varig løsning på problemerne kræver flere undersøgelser, som det rådgivende ingeniørfirma Rambøll er i gang med. Derefter bliver der lavet en plan for en permanent løsning af problemerne med PCB.

Personale, forældre og elever på de berørte skoler er informeret om problemerne.

PCB er et giftstof. Fødevarer er vores største kilde til PCB i kroppen for befolkningen som helhed. PCB blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien i perioden 1950-1977, indtil man fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø. I dag er al anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i vores omgivelser. PCB kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt til PCB-holdige materialer.

Der er kun fundet problematiske PCB-niveauer i luften i tre kommunale bygninger i Haderslev, nemlig de tre skoler.