TV der bevæger dig

Millioner til unge på sporet i Haderslev

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilget 2,4 millioner kroner til projekt "Unge på sporet" i Haderslev, som skal skabe bedre vilkår for de af kommunens unge, der står i vanskelig livssituation.

Arkivfoto

På et stort dialogmøde i maj mellem en række lokale ildsjæle, frivillige foreninger, private organisationer, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og Haderslev Kommune blev projekt "Unge på sporet" sat i søen. Og med en million-bevilling i perioden 2014-2017 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse får projektet nu for alvor vind i sejlene.

Formålet med partnerskabet er at fremme trivsel og mental sundhed blandt de unge i Haderslev Kommune, som står i en situation, der gør det svært for dem at holde fast i deres uddannelse, job eller sociale liv. Målet er, at de unge i alderen 14-35 år får redskaber til at leve et sundt liv - fysisk, mentalt og socialt.

Preben Holmberg siger på vegne af Udvalget for Sundhed og Forebyggelse:

- Vi tror på, at et bredt samarbejde på tværs af kommunen vil styrke den fælles indsats for at hjælpe flere unge i uddannelse eller i job. Vi oplever et fantastisk engagement blandt de ildsjæle, der er gået ind i projektet, så jeg er sikker på, at vi i fællesskab kan skabe rammerne for et helt unikt tilbud, hvor de unge og de unges egne behov er i centrum.

Omdrejningspunktet for projektet bliver et fysisk værested, som skal skabe rammen om samvær og netværk for sårbare unge. Værestedet vil have et antal professionelle og frivillige mentorer tilknyttet, men tanken er, at stedet i høj grad bestyres og drives af de unge selv.