Minister: Vold mod lærere er helt uacceptabelt

Ellen Trane Nørby igangsætter eftersyn af inklusion.

Det er helt uacceptabelt. Så klart lægger undervisningsminister Ellen Trane Nørby (V), afstand til TV SYDs oplysninger om, at et stigende antal skolelærere udsættes for vold i forbindelse med inklusion. Ellen Trane Nørby siger mandag aften til TV SYD:

-Truende adfærd og overfald på lærere og andre personalegrupper på skolerne er  helt uacceptabelt. Enhver lærer og pædagog skal kunne gå på arbejde uden at frygte for at blive overfaldt. Regeringen - med Justitsminister Søren Pind for bordenden - arbejder i øjeblikket på hvordan vi kan sikre, at offentlige ansatte generelt kan få en større sikkerhed i deres hverdag. Det er et initiativ, som jeg også håber vil være med til at gøre lærerne mindre udsatte.

Det er helt uacceptabelt, siger ministeren

-Der er eksempler på børn, der bliver meget voldsomme og udadreagerende, når der opstår tilspidsede situationer, og det er bestemt ikke alle steder inklusionen fungerer. Derfor har jeg i efteråret nedsat et udvalg med lærere, skoleleder, børnepsykolog, elever og andre 'hverdagseksperter', som er igang med et eftersyn af inklusionsområdet og her til foråret vil komme med konkrete anbefalinger til hvordan vi kan få inklusionen på rette vej.