Mystik om MRSA i børnehave

Et barn i Sønder Otting børnehave er smittet med MRSA, men hvem og med hvilken type MRSA holdes hemmeligt af Styrelsen for Patientsikkerhed

Det her er tydeligvis en sag, der kan lukke døre og gøre myndigheder tavse eller meget kortfattede. Mystikken breder sig.

Det handler om, at et barn i børnehaven Sønder Otting ved Haderslev er smittet med MRSA. Men hvilket barn? Det holdes hemmeligt af forældrene til det smittede barn, embedslægen og af Styrelsen for Patientsikkerhed.

End ikke børnehaveleder Dorthe Asaa ved hvem det smittede barn er. Hun siger:

- Det bliver bare blæst op til noget, hvor det ikke hører hjemme, og jeg er bekymret for, at det blot gør forældrene unødigt urolige, siger hun til TV SYD.

Børnehaven har ellers god samvittighed i forhold til, at man her har gjort alt det, som embedslægen har krævet.

- Vi har selvfølgelig taget det alvorligt. Håndhygiejnen er blevet skærpet og personalet er blevet undervist af en hygiejnesygeplejerske. Personalet er klar over, at de skal være meget opmærksomme på, om børnene har sår. Forældrene er blevet informeret og fået understreget, at er der den mindste mistanke med sår, bylder med deres barn, så skal de søge læge. Ganske som er det tilfældet med børnesår, fortæller børne- og ungechef i Haderlev Kommune, Morten Oldrup.

Heller ikke Haderslev Kommune kender barnets identitet eller med hvilke type barnet er smittet med.

Så vidt Morten Oldrup, er orienteret, har ingen forældre valgt at tage deres barn ud af børnehaven efter den 9. oktober, da MRSA-smitten blev bekendtgort af embedslægen.

Men så lukker dørene sig igen:  I embedslægeinstitution Syd er ledende embedslæge Henrik L. Hansen ikke just meddelsom.

- Dine spørsmål er for principielle til, at jeg kan svare på dem, siger han til TV SYDs reporter og henviser til pressechef Peter Brixen i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Men også her er der ikke den store lyst til at sige noget.  Tilsyneladende ønsker ingen at udtale sig til kamera eller lade sig interviewe over telefonen. TV SYD har dog modtaget denne mail. Uden navn bag.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal henvise til offentlighedslovens § 30, nr.1. Oplysninger vedrørende MRSA og MRSA subtyper fortæller ikke direkte noget om enkeltpersoners helbredsforhold eller andre private forhold. Imidlertid beskytter bestemmelsen også indirekte helbredsoplysninger, idet også en (uberettiget) mistanke om, at en person har MRSA, vil være en helbredsoplysning omfattet af offentlighedslovens §30, nr.1.

 Det er Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering, at udleveringen af den konkrete MRSA subtype vil kunne medføre en sådan (uberettiget) mistanke om, at en person har MRSA. Styrelsen har ikke yderligere kommentarer til den konkrete sag.

Flere børn i Danmark er smittet med MRSA. Blandt andet i en børnehave i Kolding. Men det er altså ikke muligt at finde ud af, om styrelsen vil fortsætte med at holde disse oplysninger hemmelige, hvis endnu flere børn - i samme børnehave eller i endnu flere børnehaver - bliver smittet med MRSA.

 I 2014 blev der anmeldt 2973 MRSA-smittebærere. Knap halvdelen af disse med den type, der kaldes svine-MRSA.  Syd- og Sønderjylland er hårdt ramt af netop svine-MRSA.