Naboer til flyveplads får tung sommerferielæsning

Foreningen Flyvestation Skrydstrups Naboer har fået alvorlige lektier for hen over sommeren.

Torsdag blev 300 siders miljøkonsekvensvurdering af ændringerne af Skrydstrup Flyvestation sendt i høring, og nu har naboerne til flyvestationen frem til 30. august til at komme med høringssvar.

quote

Jeg regner med at sætte 14 dage af sommerferien til at læse og forstå rapporten.

Agnes Rosenlund, formand, Flyvestation Skrydstrups Naboer.

Formand for Flyvestation Skrydstrups Naboer, Agnes Rosenlund, som endnu kun har skimmet rapporten, siger til TV SYD, at det kommer til at tage tid at læse – og ikke mindst forstå den omfattende rapport.

- Jeg regner med at sætte 14 dage af sommerferien til projektet, siger Agnes Rosenlund til TV SYD.

Rapporten beskriver blandt andet hvilken effekt, den øgede støjpåvirkning fra F-35 vil få på huspriserne i området, og mere vigtigt, vil nogle nok mene, så beskriver rapporten også, hvordan støj fra civil flytrafik påvirker børns indlæring og læsefærdigheder. Hvordan støj fra de endnu mere støjende kampfly påvirker børn, er ikke dokumenteret.

Ønsker kompensation for støj

Hos naboerne i Skrydstrup-Vojens-området har frygten for, at øget støj vil påvirke huspriserne, stået højt på dagsordenen. Et af de ”varmeste” emner, naboerne venter svar på, er, hvordan de vil blive kompenseret for støjgenerne.

Håbet er, at Forsvarsministeriet vil lade rapporten indgå i vurderingen af kompensationsmodellen.

quote

Anstændigvis kan man politisk ikke undlade at inddrage miljøkonsekvensvurderingen i beregningen af en kompensationsmodel.

Agnes Rosenlund, formand, Flyvestation Skrydstrups Naboer.

- Det, man skal huske, er, at rapporten ikke har nogen retsvirkning. Det er en miljøkonsekvensvurdering, som Forsvaret har lavet frivilligt, og flyvestationen kan jo miljøgodkendes uanset hvad rapporten siger, siger Agnes Rosenlund til TV SYD.

Formanden har spurgt Forsvarsministeriet, om man vil bruge resultatet af miljøkonsekvensvurderingen.

Ministeriet har indtil videre blot svaret, at rapporten vil kunne inddrages i den endelige udformning af kompensationsmodellen.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at man fra politisk side vil sige, at man ikke behøver at inddrage konklusionerne af miljøkonsekvensvurderingen. Anstændigvis kan man politisk ikke undlade at inddrage miljøkonsekvensvurderingen, siger Agnes Rosenlund til TV SYD.