Nægter at opgive sin brønd

En landmand i Fole ved Gram er blevet meldt til politiet, fordi han ikke vil købe vand fra Fole Vandværk.

Meinard Sonsbeek er mælkeproducent sammen med sin hustru Monique. Vandet til driften kommer fra gårdens egen brønd. JyskeVestkysten oplyser, at ægteparret har fået den besked, at Haderslev Kommune har sendt en anmeldelse til politiet, fordi de ikke har fulgt et påbud om at slutte sig til den offentlige vandforsyning.

De kan blive dømt til at betale dagbøder, men de nægter at afbryde forsyningen fra deres brønd.

Der har tidligere været problemer med vandet. Det er blevet forurenet af vand fra den kommunale grøft, som løber liger ved siden af brønden. Men det problem er løst, siger Meinard Soonsbeek. Vandet er rent.

- Vi har udbedret problemet, og den seneste vand-analyse fra den 30.maj viser, at vandet fra brønden er helt rent, og det overholder alle krav til kvaliteten, siger de to ægtefæller.

De mener, de ikke har fået en rimelig behandling af Haderslev Kommune, som har myndighed med vandforsyningen. De har heller ikke fået en rimelig frist til at sikre brønden mod forurening fra overflade-vand.

Samme holdning har Dansk Brøndejerforening, der arbejder for at beskytte rettighederne for danske brønd-ejere, så de kan bevare deres egen vandforsyning.

Foreningens formand, Wisti Wistisen, siger til JyskeVestkysten, at Haderslev Kommune tolker loven for nidkært. Han anklager de kommunale sagsbehandlere for mangel på smidighed og god forvaltnings-skik.

Ægteparret på gården har 150 malkekøer. De leverer til Arla, som kræver, at drikkevandsforsyningen skal være i orden, og som hvert år modtager prøver af vandet.