Nedskæring fordoblet på skole

Regeringen vil have den danske folkeskole op blandt verdens fem bedste, men nu skærer den ned igen. Bl.a. på Sct. Severin i Haderslev. 

I skoleåret 2011-2012 er fem ud af seks skoler blevet pålagt besparelser. Samtidig er fire ud af seks i forvejen på økonomisk slankekur i det igangværende skoleår. Det viser en rundspørge, som Politiken Research har foretaget til skolelederne.

Skære ti millioner

Sparerunden rammer bredt, men den betyder især, at endnu flere elever, end det allerede er tilfældet, vil bevæge sig på grænsen af det lovfæstede minimums-timetal. Politiken nævner som eksempel Sct. Severin Skole i Haderslev, hvor der skæres tre millioner kroner svarende til ti procent af budgettet på et enkelt år. Forrige år var det kun fem procent.

- Besparelsen er så voldsom, at den rammer alle områder. Vi kommer få timer fra minimums-timegrænsen, og vi vil i højere grad aflyse timer ved lærersygdom, fordi vi også skal spare på vikarbudgettet, siger skolens leder, Erling Conradsen, til Politiken.

Skræmmende

Desuden vil mulighederne for at få ekstra hjælp og støtte til eksempelvis læsning fremover blive begrænset.

Formanden for Danske Skoleelever, Troels Boldt Rømer, kalder rundspørgens resultater »skræmmende«.

- Det, der ærgrer mig mest, er, at vi i halvandet år har talt om, at folkeskolen skulle have et kæmpe løft og være den vigtigste institution i landet«, siger han til Politiken.

Regeringens gode sag

Politiken har spurgt undervisningsminister Tina Nedergaard (V), hvordan besparelserne hænger sammen med målet om en folkeskole i verdensklasse.
 
- Enhedsbeløbet per elev er steget i de år, vi har siddet i regering, så vi har en god sag. Økonomi er en forudsætning, men der er også andre vigtige ting, man skal rykke på som at øge lærernes undervisningstid, siger ministeren.

Der er ingen klar opgørelse over, om eleverne på normalområdet i folkeskolen har fået flere eller færre penge de seneste år.

Ifølge en rapport fra Skolens Rejsehold er nettoudgiften per elev i folkeskolen inklusive specialundervisning steget fra 61.700 kroner i 2001 til et skøn på 66.700 kroner i 2010. Men samtidig er udgifterne til specialundervisning eksploderet, så de i dag udgør en tredjedel af folkeskolens budget, skriver Politiken.