Nu begynder byggeriet mellem Vamdrup og Vojens

Banedanmark går nu i gang med at bygge det nye dobbeltspor på den 20 kilometer lange strækning mellem Vamdrup og Vojens.

Togafsporringen ved Farris i efteråret 2012 satte tydelig streg under, hvilken sårbarhed der er på nogle strækninger af det danske tognet. Det kunne blandt andet ses på strækningen mellem Vamdrup og Vojens, der betegnes som en af nordens helt store flaskehalse.

Men Banedanmark forsøger nu, at undgå at togtrafikken på samme måde som i efteråret 2012 kan lukkes helt ned. Derfor er Banedanmark begyndt at anlægge et nyt dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens.

- Kapaciteten på strækningen mellem Vamdrup og Vojens er ved at være opbrugt for passagertrafikken og især for godstrafikken, og der er behov for at udvide kapaciteten. Når dobbeltsporet er anlagt, vil der kunne køre et godstog mere i timen hver vej mellem Taulov og grænsen, siger Tom Serup Andersen, projektleder i Banedanmark.

Første del af arbejdet består i at få fældet planter og træer og få etableret adgangsveje. Dernæst skal der anlægges nye spor og etableres nye køreledningsanlæg. Det betyder, at når arbejdet er færdigt i 2015 vil der kunne køres 160 km i timen, ligesom der vil kunne køre et godstog mere i timen på strækningen.

Samtidig med, at Banedanmark anlægger det nye dobbeltspor, går arbejdet med at sporforny strækningen mellem Taulov og Padborg i gang, hvor spor og sporskifter flere steder er nedslidte og trænger til at blive skiftet.

Arbejdet medfører, at Banedanmark fra tiden til anden vil spærre for al togtrafik. I de perioder bliver der indsat togbusser som erstatning.

- I 2014 må vi lukke strækningen helt i påsken, tre uger hen over sommeren samt en weekend i foråret og to i efteråret. For at genere passagererne mindst muligt er arbejdet planlagt, så det ligger i sommermånederne, hvor der traditionelt er færrest passagerer, der benytter togene, siger Tom Serup Andersen

 

Busser erstatter tog