TV der bevæger dig

Nu kan borgere få psykisk førstehjælp i Haderslev

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har bevilliget tre millioner kr. til et projekt, som skal sikre, at borgere med psykiske lidelser tilbydes psykisk førstehjælp og støtte ved en akut opstået psykisk krise.

Foto: ARKIV

Får man en psykisk krise uden for normal åbningstid, er der ikke meget hjælp at hente i Haderslev. Men nu vil kommunen lave et akuttilbud til mennesker med psykiatriske lidelser.

Det betyder, at borgere som har en psykisk lidelse, men som bor i eget hjem fremover kan få støtte og omsorg i nattetimerne. Det kan lade sig gøre med en millionbevilling fra Ministeriet for Børn, Ligestilling og Integration.

- Vi tror, at vi med akuttilbuddet kan tilbyde en styrket helhedsorienteret indsats overfor den gruppe af borgere, som har en psykisk lidelse men trods dette klarer at bo i egen bolig. Det er vores overbevisning, at livskvaliteten sikres bedst muligt, hvis borgeren kan bevare en tryg dagligdag i eget hjem, siger formand for Voksenudvalget i Haderslev Kommune, Holger Mikkelsen.

Akuttilbuddet bliver et sted, hvor borgeren kan opsøge hjælp anonymt og uden forudgående visitation. Akuttilbuddet vil have fast tilknyttet personale, men vil også gøre brug af personale fra kommunens øvrige tilbud og eksterne samarbejdspartnere.