TV der bevæger dig

Nu kan du møde nye skilte på din vej

En række nye skilte er ved at dukke op i gader, på veje og ved parkeringspladser. Det bliver bl.a. lettere at se om man må parkere i rabatten eller på fortovet.

To nye skilte skal hjælpe bilister med at finde ud af parkeringsreglerne i området, hvor de befinder sig. De ses her i nederste række til højre på Vejdirektoratets grafik.

Vejdirektoratet har samlet sammen til en revision af regelsættet for skilte – bekendtgørelsen om vejafmærkning og bekendtgørelsen om anvendelse af vejafmærkning.

De endelige bekendtgørelser er nu godkendt af transportminister Hans Christian Schmidt (V), så de nye skilte begynder nu at dukke op i trafikken. 

To nye skilte skal eksempelvis hjælpe bilister med at finde ud af parkeringsreglerne i området, hvor de befinder sig.

Siden 2014 har det generelt set været forbudt at parkere i rabat og på fortov indenfor tættere bebyggede områder. Men kommunerne har fortsat mulighed for at tillade parkering i rabat og delvist på fortovet, og de kan benytte sig af de nye skilte, så det er tydeligt for trafikanterne, hvordan reglerne er.

I Horsens må eksempelvis gerne parkere delvist på fortovet, mens det ikke er tilladt i Kolding. Reglerne fremgår af den enkelte kommunes parkeringsbekendtgørelse - men nu bliver det altså muligt at informere via skilte.