Nu skal der parres

Lige nu er der fyldt med hunner og hanner, der kun tænker på én ting: Elskov.

Hvis man går en tur i en dyrehave lige nu, så er man sikre på at høre brøl og støn. Det er fordi, det er parringstid hos dåvildet.

Hunnerne er i brunst, og det lader hannerne ikke passere uberørt.

De forsøger ved hjælp af brøl og kropslig udstråling at tiltrække hunnerne.

Mange steder arrangerer Naturstyrelsen i dåvildt-brunstture – eksempelvis inviterer Naturvejleder Jens-Jakob Fristed Sørensen og Skovfoged Hans-Jørgen Ellemand til en tur i Haderslev Dyrehave.

Læs mere her.