Onsdag er Store Hyledag

Traditionen tro er den første onsdag i maj Store Hyledag. Her testes sirenevarslings-systemet med lyd over hele landet.

Hver nat testes sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj, der populært kaldes for Store Hyledag. 

Sirenevarslings-systemet kan umiddelbart virke både omstændeligt og utidssvarende, men sirenerne er fortsat et meget vigtigt redskab for det danske beredskab.

quote

Vi bruger sirenerne til at advare borgere om, at der er alvorlig fare på færde. Sirenerne er et effektivt værktøj, fordi borgerne ved, hvad lyden betyder.

Torben Groos, operativ chef, Brand & Redning Sønderjylland

- Vi bruger sirenerne til at advare borgere om, at der er alvorlig fare på færde. Sirenerne er et effektivt værktøj, fordi borgerne ved, hvad lyden betyder, siger operativ chef Torben Groos hos Brand & Redning Sønderjylland.

I dag bruges sirenerne typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller udslip af farlige stoffer. På landsplan er der opsat 1.078 sirener i byområder med flere end 1.000 indbyggere, og sirenerne kan høres af cirka 80 procent af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

Sirener i brug for alvor ved storbrand i Hedensted

Selv om der kun er én årlig dag, hvor sirenerne testes, har sirenerne allerede været brugt for alvor i år.

Det skete mandag den 2. april, da Beredskabsstyrelsen skulle advare om giftig røg i Hedensted ved en meget voldsom brand hos Poca, der fremstiller glasfiberbåde, der udviklede giftig røg i store mængder.

I sidste halvår af 2016 var sirenerne lokalt i brug fire gange landet over.

De gamle sirener er dog ikke det eneste redskab, som Beredskabsstyrelsen har til at kommunikere med.

Meddelelser, der skal ud til befolkningen, sendes ud gennem medierne. Men også via en ny app, som man kan downloade og modtage varslinger på.