Politiker politianmeldt af kommune

Miljøudvalgsformand i Haderslev Kommune er meldt til politiet for at overtræde naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven

Vandspejlet i søen er faldet 40 cm i løbet af foråret og forsommeren.
Vandspejlet i søen er faldet 40 cm i løbet af foråret og forsommeren.

Landmand og formand for Haderslev Kommunes miljøudvalg Benny Bonde, Liberal Alliance, beskyldes for at have overtrådt vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven på så grov en måde, at kommunen er gået til politiet.

Benny Bonde beskyldes for at have gravet udløbet fra Ejsbøl Sø så stor, at meget af vandet i er forsvundet og søen dermed blevet meget mindre. vandspejlet er således faldet med 40 centimeter. Det kan få alvorlige konsekvenser for søens naturlige liv. Begrundelsen for på den måde at "dræne" søen for vand, kan være muligheden for på den måde at vinde jord til kornproduktion.

Benny Bonde afviser sagen og henviser til, at det slet ikke er ham, der har lavet "drænet". Han undrer sig desuden over fremgangsmåde, da miljømedarbejderne i kommunen "vurderer", at det er Benny Bonde, der har foretaget den ulovlig gravning uden at kunne bevise det - og uden at rette henvendelse3 til ham.

Han erkender dog, at han ved, hvem, der gjorde det.

Det er tredje gang miljøudvalgsformanden er blevet meldt til politiet for overtrædelse af miljøloven.

Hør hvad Benny Bonde siger. (Var.. 0.41 min.)

Søren Rishøj Jakobsen: - Det er utrygt, at have Benny Bonde siddende netop som formand for miljøudvalget. (Var.: 1.13 min.)