Politisk boss anklages af sin egen forvaltning

Den politisk chef for miljøforvaltningen i Haderslev Kommune, gårdejer Benny Bonde (LA), er blevet anklaget af sin egen forvaltning for at overtræde miljølovgivningen.

Benny Bonde blev politianmeldt af miljøforvaltningen for overtrædelse af Naturbeskyttelsesloven, før han blev valgt ind i byrådet, hvor han blev viceborgmester og formand for miljøudvalget.

Som tidligere miljøudvalgsformand havde borgmester H.P. Geil (V) fuld indsigt i sagen. Alligevel valgte han at gøre Benny Bonde til formand for udvalget. Det betyder, at ansatte i miljøforvaltningen skal vidne mod deres politiske chef, når sagen kommer for retten.

- Det kan jeg ikke se et problem i. De skal alene fremlægge de faktuelle oplysninger, siger H.P. Geil (V) til TV SYD.

Han kan heller ikke se en konflikt i, at udvalgsformanden skal forvalte den samme lovgivning, som han er anklaget for at overtræde.

Ingen politisk betydning

- Jeg kan ikke se, at en eventuel dom har betydning for hans politiske hverv. Hvis andre har en anden opfattelse, kan de indbringe sagen for valgbarhedsnævnet, siger borgmesteren.

Benny Bonde har fjernet tre mindre vandhuller eller søer på en mark på sin gård i Marstrup ved Haderslev. Naturstyrelsen fik miljøforvaltningen til ar rejse en politisag mod Benny Bonde, da styrelsen mener, at han har handlet i strid med naturbeskyttelsesloven. Det er en lovgivning som han tidligere har været på kant med.

Kan ikke betro formanden ansvar

Svend Brandt fra Enhedslisten er menigt medlem af miljøudvalget i Haderslev Kommune. Han siger, at han aldrig vil indstille en politiker til at forvalte en lovgivning, som han er på kant med. Selv ikke en partifælle.

- Jeg kan ikke have tillid til, at udvalgsformanden er i stand til at behandle de løbende, mindre sager, som en udvalgsformand normalt gør. Derfor må jeg bede om, at alle sager bliver behandlet i selve udvalget, siger Svend Brandt.

Benny Bonde har ikke ønsket at medvirke til at belyse sagen i TV SYD. Han har tidligere sagt til dagbladet JydskeVestkysten, at politianmeldelserne fra miljøforvaltningen i Haderslev har taget overhånd.

Retssagen mod Benny Bonde er blevet udsat flere gange. Blandt andet fordi han var været i Kaliningrad, hvor han også har et landbrug.