TV der bevæger dig

Region Syddanmark: Robotter kan også give medmenneskelig pleje

God og medmenneskelig pleje kan godt ydes af robotter og moderne teknologi. Det mener Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, der netop har drøftet teknologiens indtog på plejeområdet.

Her er det en madrobot, som Horsens Kommune bruger på et plejehjem.

En robotbold, der ved hjælp af lys, lyd og bevægelse kan kommunikere og træne med borgere med nedsat funktionsevne. En spiserobot, der kan hjælpe borgere med nedsat kraft i armene i spisesituationer. En robotsæl, der kan levere den tætte fysiske kontakt, som bl.a. borgere med autismelidelse kan høste af, og dermed højne deres livskvalitet.

- Vi har allerede gang i rigtigt mange spændende velfærdsteknologiske løsninger på de sociale tilbud i regionen. Det er bl.a. inden for genoptræning af senhjerne-skadede til at blive mere selvhjulpen.

- Jeg forventer mig rigtigt meget af de velfærdsteknologiske løsninger i fremtiden. Jeg tror på, at de bliver et vigtigt arbejdsredskab, der kan gavne både vores borgere og vores personale, siger udvalgsformand Thies Mathiasen (DF).