By samler op efter rygerne

Borgerne opfordres til at deltage i aktion fej-op-efter-rygerne i Haderslev.

Onsdag den 3. maj kl. 8 om morgenen går Haderslev til kamp mod alle cigaretskodderne på byens gågade, på Gravene og på Torvet. Borgerne opfordres til at komme og hjælpe til med deres egne skovle og koste. Kommunen har indkøbt en stor støvsuger til formålet.

Desuden har Haderslev Kommune bestilt nye askebægre som alternativ til, at rygerne smider deres skodder på gaden. 

Det er Haderslev Kommune og butiksejerne i området, som går sammen om at gøre Haderslev skodfri forud for fakkeloptoget ved den traditionelle lysfest dagen efter, den 4. maj.