Skoler sammenlægges og nedlægges i Haderslev

Haderslev Kommune nedlægger to landsbyskoler og sammenlægger de øvrige skoler til syv fællesskoler.

Planen blev godkendt af et flertal i børne- og familieudvalg tirsdag. Venstre står uden for aftalen.

Den samlede besparelse løber op i omkring 14 millioner kroner. Blandt andet spares fem millioner kroner på løn til skoleledere.

20 klasser skal nedlægges, og det betyder, at et tilsvarende antal lærestillinger forsvinder.

Skrydstrup Skole og Arnum Skole nedlægges og følgende skoler bliver slået sammen:

Povlsbjerg-Bregnbjerg
Sct. Severin-Hammelev
Starup-Øsby
Favrdal-Fjelstrup
Sommersted-Nustrup
Over Jerstal-Bevtoft
Hjortebro-Hertug Hans.

Planen skal tiltrædes af byrådet torsdag.