Strikketøj våben i kamp mod kommunal vandalisme

Judith Vindsmark, Haderslev, er i gang med en stilfærdig demonstration mod kommunal vandalisme. Hun har beklædt en lygtepæl med strikketøj for at kamuflere den.

Teknisk forvaltning i Haderslev Kommune har placeret lygtepælen klods op ad facaden på et bevaringsværdigt og renoveret hus i den gamle bydel i Haderslev.

- Lygtepælen er placeret uden hensyn til huset proportioner og symmetri, siger Judith Vindsmark. De fem familier i huset har brugt to millioner kroner på at renovere facaden efter Kulturstyrelsens retningslinjer.

Inden lygtepælen blev sat op, blev huset præmieret af Foreningen for ejere af private fredede ejendomme i Danmark. Præmien er indmuret i facaden, og lygtepælen er anbragt lige ved siden af den.

Judith Vindsmark har foreslået kommunen, at lygtepælen flyttes et par meter til skellet, så den ikke skæmmer facaden. Det vil også sikre, at beboerne ikke bliver generet af lyset fra lygtepælen om natten.

Beboerne har haft møde med teknisk forvaltning, men intet er sket. Derfor strikker Judith Vindsmark videre for at skjule lygtepælen med sit strikketøj.

Beklager

Viceborgmester og formand for teknisk udvalg H.P. Geil (V) beklager, at beboerne ikke blev hørt, inden lygtepælen blev sat op. Han beklager også, at sagen tilsyneladende er blevet syltet i teknisk forvaltning.

- Jeg vil nu drage omsorg for, at der sker noget. Forvaltningen skal komme med løsningsforslag, siger han.

Judith Vindsmark håber, at det nu bliver muligt at tale til teknikernes "æstetisk sans".