Tilbyder kvæg til naturpleje

En landmand tilbyder at lade sine Gallowaykøer græsse på arealer ved sygehuset og et plejehjem i Haderslev som gratis naturpleje.

Det er landmand Rasmus Skau, der ønsker at få sine køer på græs på de to arealer, der ligger på begge sider af Ribe Landevej. 

- Jeg startede med at have kødkvæg i 2007, og siden er jeg dagligt kørt forbi området og synes det kunne være oplagt at afgræsse arealerne.

- Jeg vil gerne have landbruget med i den gode historie ved at forhindre, at området gror helt til, og samtidig skabe noget liv i området, siger Rasmus Skau.

Han driver firmaet Fuglsø Natur, som laver naturpleje på lignende arealer ved Hejsager Strand.

Ud i høring

Kommunen er positiv. Det vil være god naturpleje at lade køerne græsse på området, fordi mange vilde planter og dyr, der både kan være sjældne og truede i Danmark, er afhængige af, at arealerne afgræsses med for eksempel kreaturer.

- Ved at få køer på arealet, så bliver by og land forenet i et areal, der er vanskeligt at passe. Arealet ligger i dag og vokser til, og kommunen bruger faktisk penge på at passe området. Vil man noget godt for naturen, så skal man afgræsse arealet. Ved at lade køerne nappe i græsset, vil vi få en meget

De to arealer, der er tale om, ligger på begge sider af Ribe Landevej. Det ene ligger foran sygehuset og det andet i nærheden af Kong Frederik IX?s Plejehjem. Arealet ligger delvist i en byzone, og derfor skal naboerne høres. Haderslev Kommune har derfor sendt en nabo- og partshøring ud.

Den type kvæg, der er søgt om tilladelse til er Galloway kvæg, som er en forholdsvis lille kvægrace med en krøllet pels. Der er søgt om tilladelse til maksimalt 36 kvæg, hvilket svarer til en ekstensiv afgræsning. 

- Der er mange, der kommer forbi området hver dag, og jeg håber, at naboerne vil synes, det er hyggeligt at få noget at se på samtidig med, at det vil være god naturpleje for området?, siger H. P. Geil.